Kolory RGB / HEX
po prawej kody do skopiowania po lewej podglad
Jeżeli masz problem ze wstawieniem kodów kolorów zapraszamy na nasze forum blogowe.
Uzyskasz tam pomoc zwiazana z blogami i kodowaniem w html.
Pamiętaj aby nie używać na stronie zbyt jaskrawych barw dla tekstu, ponieważ stanie sie on mniej czytelny.
Używaj barw kontrastowo, tak aby tło pod tekstem nie zlewało się z nim.

× Szablony na WordPressa ×
kod zniżkowy -10% za licencję
w koszyku wpisz: Blogowicz

podglad koloru kod hex
  #990033
  #ff3366
  #cc0033
  #ff0033
  #ff9999
  #cc3366
  #ffccff
  #cc3399
  #993366
  #660033
  #cc3399
  #ff99cc
  #ff66cc
  #ff99ff
  #ff6699
  #cc0066
  #ff0066
  #ff3399
  #ff0099
  #ff33cc
  #ff00cc
  #ff66ff
  #ff33ff
  Fuchsia
  #cc0099
  #990066
  #cc66cc
  #cc33cc
  #cc99ff
  #cc66ff
  #cc33ff
  #993399
  #cc00cc
  #cc00ff
  #9900cc
  #990099
  #cc99cc
  #996699
  #663366
  #660099
  #9933cc
  #660066
  #9900ff
  #9966cc
  #330033
  #663399
  #6633cc
  #6600cc
  #9966ff
  #330066
  #6600ff
  #6633ff
  #ccccff
  #9999ff
  #9999cc
  #6666cc
  #6666ff
  #666699
  #333366
  #333399
  #330099
  #3300cc
  #3300ff
  #3333ff
  #3333cc
  #0066ff
  #0033ff
  #3366ff
  #3366cc
  #000066
  #000033
  Blue
  #000099
  #0033cc
  #0000cc
  #336699
  #0066cc
  #99ccff
  #6699ff
  #003366
  #6699cc
  #006699
  #3399cc
  #0099cc
  #66ccff
  #3399ff
  #003399
  #0099ff
  #33ccff
  #00ccff
  #99ffff
  #66ffff
  #33ffff
  Aqua
  #00cccc
  #009999
  #669999
  #99cccc
  #ccffff
  #33cccc
  #66cccc
  #339999
  #336666
  #006666
  #003333
  #00ffcc
  #33ffcc
  #33cc99
  #00cc99
  #66ffcc
  #99ffcc
  #00ff99
  #339966
  #006633
  #336633
  #669966
  #66cc66
  #99ff99
  #66ff66
  #339933
  #99cc99
  #66ff99
  #33ff99
  #33cc66
  #00cc66
  #66cc99
  #009966
  #009933
  #33ff66
  #00ff66
  #ccffcc
  #ccff99
  #99ff66
  #00ff33
  #33ff33
  #00cc33
  #33cc33
  #66ff33
  Lime
  #66cc33
  #006600
  #003300
  #009900
  #33ff00
  #66ff00
  #99ff00
  #66cc00
  #00cc00
  #33cc00
  #339900
  #99cc66
  #669933
  #99cc33
  #336600
  #669900
  #99cc00
  #ccff66
  #ccff33
  #ccff00
  #999900
  #cccc00
  #cccc33
  #333300
  #666600
  #999933
  #cccc66
  #666633
  #999966
  #cccc99
  #ffffcc
  #ffff99
  #ffff33
  Yellow
  #ffcc00
  #ffcc66
  #ffcc33
  #cc9933
  #996600
  #cc9900
  #ff9900
  #cc6600
  #993300
  #cc6633
  #663300
  #ff9966
  #ff6633
  #ff9933
  #ff6600
  #cc3300
  #996633
  #330000
  #663333
  #996666
  #cc9999
  #993333
  #cc6666
  #ffcccc
  #ff3333
  #cc3333
  #ff6666
  #660000
  #990000
  #cc0000
  Red
  #ff3300
  #cc9966
  #ffcc99
  #FF0000
  #OOFFOO
  #OOOOFF
  #FFOOFF
  #OOFFFF
  #7ODB93
  #5c3317
  #9f5f9f
  #B5A642
  #D9D919
  #A62A2A
  #8C7853
  #A67D3D
  #5F9F9F
  #5C4O33
  #2F4F2F
  #4A766E
  #4F4F2f
  #9932CD
  #871F78
  #6b238E
  #2F4F4F
  #97694F
  #7093DB
  #855E42
  #545454
  #856363
  #D19275
  #8E2323
  #F5CCBO
  #238E23
  #CD7F32
  #DBDB7O
  #COCOCO
  #527F76
  #93DB7O
  #215E21
  #4E2F2F
  #9F9F5F
  #COD9D9
  #A8A8A8
  #8F8FBD
  #E9C2A6
  #32CD32
  #E47833
  #8E236B
  #32CD99
  #3232CD
  #6B8E23
  #EAEAAE
  #937ODB
  #DB7O93
  #A68064
  #2F2F4F
  #23238E
  #4D4DFF
  #FF6EC7
  #OOOO9C
  #EBC79E
  #CFB53B
  #FF7FOO
  #FF24OO
  #DB7ODB
  #8FBC8F
  #BC8F8F
  #EAADEA
  #D9D9F3
  #5959AB
  #4F2F4F
  #6F4242
  #8C1717
  #6B4226
  #8E6B23
  #E6E8FA
  #3299CC
  #OO7FFF
  #FF1CAE
  #OOFF7F
  #236B8E
  #38BODE
  #DB937O
  #D8BFD8
  #ADEAEA
  #fbfbfb
  #f9f9f9
  #f6f6f6
  #f3f3f3
  #f1f1f1
  #efefef
  #ececec
  #e9e9e9
  #e6e6e6
  #e3e3e3
  #e0e0e0
  #dedede
  Gainsboro
  #dadada
  #d7d7d7
  #d5d5d5
  #d2d2d2
  #cfcfcf
  #cdcdcd
  #cbcbcb
  #c7c7c7
  #c4c4c4
  #c2c2c2
  Silver
  #bdbdbd
  #bbbbbb
  #b8b8b8
  #b5b5b5
  #b2b2b2
  #afafaf
  #adadad
  #aaaaaa
  #a7a7a7
  #a4a4a4
  #a1a1a1
  #9e9e9e
  #9c9c9c
  #999999
  #969696
  #939393
  #909090
  #8d8d8d
  #8a8a8a
  #878787
  #848484
  #818181
  #7e7e7e
  #7c7c7c
  #797979
  #757575
  #717171
  #6d6d6d
  DimGray
  #666666
  #626262
  #5f5f5f
  #5a5a5a
  #565656
  #535353
  #4f4f4f
  #4c4c4c
  #494949
  #464646
  #434343
  #414141
  #3f3f3f
  #3d3d3d
  #3a3a3a
  #363636
  #323232
  #2e2e2e
  #2a2a2a
  #262626
  #1f1f1f
  #191919
  #0e0e0e
  Black
na górę